Omsorg

Prestenes aktiviteter handler i stor grad om temaet omsorg, i mange ulike varianter. Alt fra  kontakten med mennesker som er syke og ber om kontakt med prest, til pårørende i forbindelse med dødsfall, til sjelesorg og rådgivning i situasjoner hvor mennesker ber om et ekstra øre som kan lytte.

Det ligger omsorg i forberedelsene til dåp og konfirmasjon, og i de mange menneskemøter som skjer i kirkerommet i forbindelse med gudstjenester.

Samtalens sakrament (se fanen sakramentene) er en mulighet for et møte foran alteret mellom den som ber om samtalens sakrament, og den guddommelige verden. Presten formidler de sakramentale ordene, forlater så kirkerommet og lar det være et stille rom for ettertanke. Kanskje er det noe som blir beveget i denne sammenhengen, noe som åpner og løser det som før så uløselig ut? Ofte er det først en samtale mellom prest og den som ber som samtales sakrament, hvor man legger fram det man vil belyse, men dette er ikke påkrevet.

Oslo er fadder for en SOS barnelandsby i Libanon, hvor barn som har mistet sine foreldre i krigen og uroen kan få trygge og stabile oppvekstrammer. Dette opplever vi er et viktig omsorgsbidrag overfor de svakeste i verden.

 

Bidrag

Besøk bidragsiden vår på Internett og støtt vårt arbeide.
Gi et bidrag