KRISTENSAMFUNNETS SAKRAMENTER OG RITUALER

Kristensamfunnet forvalter syv sakramenter: Menneskevielsens handling med nattverd, Dåp, Konfirmasjon, Samtalens sakrament, Den siste olje, Ektevielse og Prestevielse. I tillegg er det en egen gudstjeneste for barn, kalt Søndagshandlingen for barn, samt egne ritualer i tilknytning til dødsfall.

Trykk på de temaer du vil lese om og det kommer opp mer informasjon.

 

Menneskevielsens handling

CREDO

Søndagshandlingen for barn

Dåp

Konfirmasjon

Samtalens sakrament

Den Siste Olje

Ektevielse

Prestevielse

Bidrag

Besøk bidragsiden vår på Internett og støtt vårt arbeide.
Gi et bidrag