Konfirmasjon i Mikaelkirken

KONFIRMASJONSFORBEREDELSER I MIKAELKIRKEN FOR 2023 – 2024, OPPSTART TORSDAG 14. SEPTEMBER 2023

 Oppstart er torsdag 14. september kl.19 , for både foreldre og ungdommer. Her blir det info om konfirmasjonen, undervisningen og hva som kommer til å skje i løpet av året. Det blir mulighet for spørsmål og å bli litt kjent med hverandre. Vi snakker også om Kristensamfunnets religiøse ståsted! 

Fra høsten av er det oppmøte hver torsdag kl. 16.45-18.15 unntatt torsdagen i høstferien uke 40, og noen andre uker, som vi kommer tilbake til. Fra kl. 16.00 serveres det brødmat, drikke og frukt til de som kommer tidligere til byen.  Fullt høstprogram legges ut på hjemmesiden før oppstart. SE NEDE!

Denne siden oppdateres jevnlig med ny informasjon.

En kan registrere seg ved at dette skjemaet utfylles. Da kommer dere på en mailliste og får siste nytt tilsendt. Vi tar imot nye påmeldte hele høsten, men vil anbefale at man senest melder seg på innen høstferien slik at man kan bli med på konfirmantleiren.

Hvorfor konfirmere seg i Mikaelkirken?

Er du nysgjerrig og samfunnsinteressert og ønsker å få nye venner fra hele Oslo-områdetDa er konfirmasjon i Mikaelkirken noe for deg. Vi har fokus på det som skjer i verden, og hvordan det er å vokse opp i vår tid og i vårt samfunn. Vi  snakker om kristendommen og  bruker byen aktivt. Vi drar på besøk til muslimenes moske og jødenes synagoge samt 22. juli-senteret og annet.

Kreativt verkstedVi har kreativt verksted og undersøker egen identitet. Vi snakker om utfordringer og gleder ved det å være menneske og finne sin plass, og inviterer mennesker med spesiell livserfaring inn for å dele..

Når starter det til høsten?

Oppstartsdag 14. september.  Konfirmantene møtes deretter fra september til påske, hver torsdag med noen unntak (ferier m.m.). Ungdommer som har lang reisevei kommer så ofte de kan. Noen år tilpasser vi oppstartstidspunkt og lengde på undervisningen for gruppen dersom det viser seg fornuftig. Hvis det er ønsket at vi har undervisning/sammenkomster andre steder enn i Oslo avtaler vi dette nærmere. Tidligere har vi  f.eks.hat forberdelese på Steinerskolen på Hedemarken.

 

Når er konfirmantleirene?

Konfirmantleir høsten 2022, torsdag 12.t/m 15. oktober 2023 og våren 2024, 4.t/m7 april Vi bruker å være på Olsby på Tangen.

Hvem blir konfirmantene kjent med?

Mikaelkirken har konfirmanter fra hele Østlandet. Ungdommene kommer fra offentlige skoler og fra de fleste Steinerskolene i og nært Oslo. Det kommer også noen ganger grupper fra Hamar, Tønsberg, Askim, Hurum eller andre steder utenfor Oslo-området. Mange treffer hverandre igjen på Oslo by Steinerskole eller andre videregående skoler i Oslo, og er glade for å ha mange venner allerede ved oppstart av VG1.

Ungdomslederne går ofte selv på Oslo by Steinerskole, eller har begynt på et høyere studie. Gode samtaler, lek og aktiviteter med litt eldre ungdommer finner sted på leir og når de møtes i Mikaelkirken.

Når er selve konfirmasjonsdagene?

Konfirmasjonshelg blir 13.-14. april 2024 og evt. helga etter dersom det blir et stort kull, eller på et annet sted (Hamar/Vidaråsen). Dette  kommer vi også tilbake til.

Hva koster det?

For 2023/2024 er prisen kr. 5000,-. Beløpet deles på høst og vår. Det inkluderer to konfirmantleirer, forberedelsestiden, evt. dåp, og konfirmasjonen. Det er mulig å søke om moderasjon.

Må man tro på Gud?

Ingen behøver å være kristen eller tro på Gud. Det er en personlig ting som man finner ut av i løpet av livet. Det viktigste er at man kommer på timene gjennom vinteren, blir med på en prosess hvor mulige nye tanker blir tenkt, lærer andre ungdommer å kjenne fra hele Oslo-området, og får nye venner.

Kan man fortsette i fellesskapet etter konfirmasjon?

Savner du fellesskapet etter at konfirmasjonstiden er over, så har vi ungdomsleirer på sommeren og mulighet for å fortsette som ungdomsleder for nye konfirmanter. Vi har mange engasjerte tidligere konfirmanter som nå er ungdomsledere, og de lager hyggelige og spennende opplegg på leirene våre. Det er også jevnlige aktiviteter for barn og unge i Mikaelkirken. 

Må man døpes før konfirmasjon?

Kristensamfunnet anerkjenner andre kirkers dåp. De som enda ikke er døpt, blir det i slutten av forberedelsestiden. Konfirmanten, sammen med sine foreldre, må finne to som vil stå som faddere. En fadder behøver ikke være medlem av Kristensamfunnet, men må kunne støtte konfirmantens valg og den unges livsvei videre. Dåpen er en kort seremoni på 10 minutter, og oppleves høytidelig og fin, sier de ungdommene som får den. 

En dåp betyr ikke at man blir medlem i Mikaelkirken. Da må man som ungdom aktivt melde seg inn.

Må man være medlem i Kristensamfunnet for å konfirmeres?

Nei, det må man ikke. Ingen blir medlem i Mikaelkirken uten at de aktivt melder seg inn. Etter fylte 15 år er man religiøs myndig og kan selv eventuelt melde seg inn i Mikaelkirken. Noen foreldre melder sitt lille, nydøpte barn inn.

Hvordan finansieres Mikaelkirken?

Prestene får sin lønn fra det statlige tilskuddet som alle religiøse og livssynsmessige organisasjoner får. Dette baseres på medlemstall. Den øvrige driften blir finansiert av gaver fra medlemmer og venner av Mikaelkirken.

 

PLAN FOR KONFIRMANTUNDERVISNINGEN HØST 2023

 

Konfirmasjonsundervisningen (KONFI-time) er TORSDAGER kl. 16.45 – 18.15.

Mellom kl. 16.15 – 16.45 serveres det lett brødmat for alle som vil.

 

Vi møtes i regel i MIKEALKIRKEN i Oslo.

Noen torsdager kommer vi å gjøre studiebesøk, disse er fortsatt under planleggingen, informasjon kommer å gis i god tid.

 

 

DATO                                    PROGRAM______________________________________

 

14. september                     OPPSTART med konfirmander og deres foreldre

21. september                     KONFI-time

28. september                     KONFI-time

 

05. oktober                           fri, høstferie

12.-15. oktober                   KONFIRMANT-LEIER på Olsby

19. oktober                           OBS!!  kl. 19.00 Foreldremøte

26. oktober                           KONFI-time

 

02. november                      KONFI-time

09. november                      KONFI-time

16. november                      KONFI-time

23. november                      KONFI-time

30. november                      Adventsspiral for alle, kl.17.00

 

07. desember                      KONFI-time

14. desember                      KONFI-time

 

En plan for våren kommer senere.

OBS!  Vårens Konfirmant-leier på Olsby er torsdag 04. – søndag 07. april 2024.

            Konfirmasjon er lørdag 13. og søndag 14. april 2024 i Mikaelkirken i Oslo.

 

 

For andre spørsmål,  ta kontakt med prest Daan Ente, mobil 48 44 39 75, ente.daan@gmail.com eller Elisabeth Sykora, mobil 41347335, elisabeth.sykora@gmail.com

 

Bidrag

Besøk bidragsiden vår på Internett og støtt vårt arbeide.
Gi et bidrag