Bisettelse

INFORMASJON OM KRISTENSAMFUNNETS BISETTELSE

 

Kristensamfunnet har flere ritualer når et menneske er alvorlig sykt, ligger for døden eller etter at døden har inntruffet:

  1. Når den syke eller døende ønsker det, kan vi gi samtalens sakrament og nattverden hjemme eller på sykehus/sykehjem.
  2. Når den syke eller døende ønsker det, eller de pårørende vet at vårt bisettelserituale er ønsket, gir vi den siste olje. Dette kan gis både til en person som er ved full bevissthet og en som er uten synlig bevissthet.
  3. Om det er mulig er det fint om den avdøde kan ligge tre dager i åpen kiste. Kristensamfunnet har eget bårerom til dette, hvor de pårørende får adgang. Man kan også ha den døde hjemme. Etter tre dager holder vi utsigning, hvor kisten deretter lukkes.
  4. I dagene etterpå gjennomføres bisettelse etter avtale med de pårørende. Inkludert i ritualet er minnetalen, som holdes av presten.
  5. En lørdag deretter, som avtales med de pårørende, holder vi Minnehandling for den avdøde.

Kristensamfunnet har en egen ritualtekst for barn som dør.

Tekstene som leses er ment å være veivisende og hjelpende for den avdøde. Den kom til jorden, levde et kort eller langt liv, og vender nå tilbake til en verden som kan være glemt og ukjent. Ordene som følger den avdøde kan sees på som lys i et ukjent landskap.

Begrunnelsen for alt dette, og mer informasjon, kan man få ved å lese på vår hjemmeside eller henvende seg til en av prestene i Kristensamfunnet.

Kristensamfunnet i Oslo har sitt eget gravsted på Vår Frelsers gravlund, gravfelt 16. Der kan man sette ned urne og få navn inngravert på steinen. Dette avtales med presten.

Kristensamfunnet er fri for dogmer og læresetninger, og misjonerer ikke. Man behøver ikke være medlem for å be om bisettelse eller begravelse. Bisettelse kan finne sted i Mikaelkirken, eller andre tilgjengelige kirkerom, kapell eller seremonirom.

Man behøver ikke være medlem for å be om bisettelse eller begravelse. Bisettelse kan finne sted i Mikaelkirken, eller andre tilgjengelige kirkerom, kapell eller seremonirom.

 

KOSTNADER

Driften av Kristensamfunnet er i stor grad avhengig av at medlemmer, venner og de som bruker våre tjenester bidrar. En bisettelse i Kristensamfunnet betales etter muligheter, men de fleste innbetaler mellom kr. 8000 – 15000. Man betaler da for hele forløpet, fra første kontakt og til og med minnehandlingen.

En urneplass på gravstedet koster pr. dato (2019) kr. 5500.- Da fester man urneplassen for 20 år, og beløpet inkluderer inngravering av navn og vedlikehold av gravstedet.

Ønsker man å leie lokaler i Mikaelkirken for minnestund etterpå, avtales det og betales da med kr. 1500.- samt kr. 500.- for vask dersom man ikke vasker selv. Menighetssalen i 2. etasje kan romme inntil ca. 40 personer.

Gravstedet på Vår Frelsers Gravlund

Skjema for registrering av gravferd i regi av Mikaelkirken, finner du her.

Henvend deg til våre prester ang. dødsfall.

 

Bidrag

Besøk bidragsiden vår på Internett og støtt vårt arbeide.
Gi et bidrag